Filtri in ostala oprema

Filtri in ostala oprema

F-Series + drainF2800HDT_side

Verjetno najbolj pogosto vprašanje v zvezi s filtracijo stisnjenega zraka je, kako dolgo je filtrirni element lahko v uporabi, preden ga je potrebno zamenjati?

Pri koalescentnih tipih filtrirnih elementov je doba trajanja določena s tlačnim padcem, pri absorbcijskih pa z nasičenostjo elementa. Splošno je daljšo dobo trajanja filtrirnega elementa pričakovati, če je zrak dobavljen z recipročnim kompresorjem. Kompresorji z drsečimi lopaticami in vijačni kompresorji imajo zaradi mazanja visoko vsebnost olja, zaradi česar se lahko pričakuje krajšo dobo trajanja filtra.