Krmilni sistemi VKP

Želimo vam predstaviti lastni nadzorni kontrolni sistem za vodenje kompresorjev VKP, meritve pretoka in izračun porabe vaše kompresorske postaje, ki vam omogoči precejšnji prihranek energije v vaši kompresorski postaji. V okviru projektov EU za učinkovito rabo energije se izvaja program subvencioniranja investicij za učinkovito rabo energije in za energetsko svetovanje ter izvedbo energetskih pregledov.

VKP (Vodenje Kompresorske Postaje z 4 enotami) je odprt sistem za vodenje in nadzor kompresorjev v kompresorski postaji glede na dejansko porabo komprimiranega zraka. Osnova sistema je Siemens ali Cybro krmilnik, ki omogoča komunikacijo z različnimi tipi kompresorjev, njihovo optimalno delovanje ter nadzor, hranjenje in obdelavo parametrov kompresorjev na PC računalniku. Prednost sistema je njegova odprtost, ki omogoča povezavo do 8 kompresorjev različnih tipov in spremljanje poljubnih parametrov ter zelo nizka cena v primerjavi s povračilom investicije.

Dodatne opcije sistema VKP so:

 • spremljanje dodatnih parametrov kompresorja (poraba el. energije, temperatura,..)
 • vklop dodatnih naprav (sušilnik, ventili,..)
 • dejanska meritev pretoka z FCI merilnikom (možno spremljanje porabe po posameznih vejah -odjemalcih)
 • računanje specifične porabe
 • računanje stroškov porabe električne energije
 • preprečevanje el. konice
 • možnost posredovanja signala napake preko telefona

Kontrolni sistem kompresorjev VKP omogoča meritve dejanskega pretoka zraka ali izračun porabe vaše kompresorske postaje, računalniško zajemanje podatkov o parametrih kompresorjev in grafično spremljanje tlaka, porabe energije, kapacitete in drugih željenih parametrov ter optimalno kontroliranje kompresorske postaje glede na porabo zraka, ki omogoča 8-25% prihranek energije. S pomočjo dodatnega programa vam na osnovi tedenske meritve pokaže izgube kompresorske postaje, nepotrebno obratovanje kompresorjev in možnost prihranka z regulacijo VKP, ter prihranek v primeru nakupa manjšega kompresorja za pokrivanje vrhov porabe, s popravilom cevovodov ali s pretesnitvijo končnih porabnikov.

Prednosti regulacije kompresorjev z VKP :

 • paket je nastal na osnovi dolgoletnih izkušenj v kompresorski tehniki
 • omogoča povezavo različnih tipov in proizvajalcev kompresorjev
 • instalacija je smiselna pri uporabi vsaj dveh kompresorjev različnih velikosti
 • imate celoten pregled nad porabo zraka v m3/min, porabo elektrike kWh, tlak, delovanje opreme
 • privarčujete lahko do 25% energije (kar pomeni, da se vam stroški nabave VKP povrnejo že po nekaj mesecih odvisno od velikosti vaše postaje, predhodno vam izračunamo okvirno privarčevanje – obrazec v prilogi)
 • osnova so standardni PLC krmilniki (Cybro, Siemens, Telemechanique..)
 • odprtost sistema za nadaljna povezaovanja in dograditve
 • programiranje prioritet obremenitve kompresorjev (avtomatsko/ročno)
 • možnost povezave preko OPC na nadzorni sistem SCADA ali NKP za ciljno spremljanje porabe zraka
 • slovenska navodila
 • regulacija na osnovi meritve tlaka in kot opcija meritve pretoka
 • povezava na PC računalnik, kjer lahko spremljate porabo zraka (m3/min), diagram tlaka, porabo energije, diagram obremenitve, shranitev podatkov – omogoča analizo vzrokov za okvaro kompresorja
 • paket za nadgradnjo, ki bo s pomočjo ure za meritev električne konice, poslal signal v krmilnik VKP, ki bo sprožil ustrezno nastavljeno prioritetno lestvico (tako se še dodatno izognete visokim stroškom el.energije)