Nadzorni sistem NKP

Nadzorni sistem NKP (Nadzor Kompresorske Postaje) je sistem za energetski management in daljinski nadzor kompresorske postaje. Rešitev je zasnovana na krmilniku Cybro-2E (1xAO, 4xAI, 10xDI, 8xDO), ki je sestavljena iz napajalnika, krmilnika Cybro-2 (z opcijo ethernet priključka), Cybro OPC serverja in najem omrežne podatkovne storitve GEMALOGIC.

Prednost sistema je daljinski nadzor sistema komprimiranega zraka in ciljno spremljanje zraka od proizvodnje (kompresorska postaja) do porabnikov. Sistem omogoča pregled delovanja preko interneta in redni mesečni nadzor dogajanja nad komprimiranim zrakom s strani strokovnjaka za komprimiran zrak. Storitev je modularna in omogoča razširitev tudi kasnejšo razširitev na druge energente oz. odjemna mesta. Predviden je dvonivojski energetski poslovno-informacijski sistem, kjer v vsakem nivoju upravljamo s primerno obdelanimi podatki.

  • Merilniki in lokalni krmilnik PLC za zajem in krmiljenje ter OPC serverjem na obstoječem PC priključenem na internet (tehnološko omrežje)
  • Analitski informacijski sistem z minutno bazo podatkov za nekaj dni in urno bazo podatkov za več let z internetnim uporabniškim vmesnikom za uporabnike in (informacijsko omrežje)

Ponujeni informacijski sistem povezuje razpršena merilna mesta po proizvodnih lokacijah v enovit sistem. Za zajem in obdelavo podatkov smo predvideli naslednje meritve in stanja

  • meritev skupnega pretoka zraka
  • meritev tlaka
  • meritev porabljene električne moči
  • obratovanje 4 enot kompresorjev (DI : delovanje, obremenitev, napaka)

HPE-NKP je torej sistem nadzora za spremljanje energetske učinkovitosti obratovanja kompresorske postaje na nivoju tovarne, preko HMI medija, ki pa je lahko SCADA ali GEMALOGIC sistem ali pa oboje. Torej, namenjen je spremljanju podatkov določene kompresorske postaje ali sistema dovoda zraka. Sistem NKP omogoča večji nadzor nad porabo zraka, pomoč pri uvajanju in predvidevanju izboljšav in tudi možen prihranek energije (človeške napake, odkritja puščanj zraka na dovodnih ceveh ali strojih, ki uporabljajo zrak kot pogonski medij,…). Sistem GEMALOGIC pa poleg vsega tega omogoča še bolj natančnejše analize, tudi čez daljša časovna obdobja.

Na krmilnik, kateri pretvarja dobljene analogne signale iz merilnih sond je lahko priključena tudi operaterska postaja, ki nudi jasen grafični prikaz stanja sistema ter predstavlja mesto, kjer lahko poblaščeni operater spremlja delovanje sistema (SCADA).