Reference

Referenčna lista večjih projektov na področju optimizacije komprimiranega zraka

KOMPRIMIRAN ZRAK

Slika Podjetje

Opis – rezultat – prihranek

Cilj – Prihranek

 image001

NEKNuklearna  elektrarna Krško

Sanacija kompresorske postaje z brezoljnimi vijačnimi kompresorji Sierra, in povezava s krmilnim-nadzornim sistemom

Večja zanesljivost obratovanja, za 300% delovanje sistema KZ

image002

KRKA  d.d.Novo mesto

Dograditev kompresorske postaje s turbo kompresorji Centac  in razvoj ter implementacija kontrolnega sistema Siemens vključno z povezavo na SCADo FIX

Pokrivati potrebe po povečanem odjemu, zatovoviti največjo energetsko učinkovitost proizvodnje KZ s porazdelitvijo obremenitve med več kompresorji. Prihranek  je ocenjen na 15%.

image003

CINKARNA Celje

Izvedba KP na osnovi turbo kompresorjev Centac od idejnega projekta, do PZI in PGD in inštalacije opreme, sodelovanje pri izvedbi kontrolnega sistema z zunanjim partnerjem

Zagotoviti energetsko učinkovito in zanesljivo delovanje KP

image004

LEK d.d. Ljubljana

Izgradnja kompresorske postaje na osnovi brezoljnih vijačnih kompresorjev Sierra s frekvenčnikom od  idejnega projekta do izvedbe in razvoj krmilnega sistema za skupinsko regulacijo kompresorske postaje in daljinski nadzor prek modbus povezave

Zamenjati oljne kompresorje za brezoljne, z večjo zanesljivostjo in energetsko učinkovitostjo z vgradnjo frekvenčnika in krmilnega sistema ter meritev in daljinskega nadzora

image005

NEK Nuklearna  elektrarna Krško

Projekt in izvedba meritev nivoja Ktek na HD uparjalnikih, ter povezava na krmilni sistem Siemens v sodelovanju s Iskro sistemi in Siemens Slovenija in Hrvaška

Zagotoviti računalniški nadzor nad uparjalniki na osnovi natančnih in zahtevnih meritev in energetsko učinkovito vodenje na osnovi meritev, z prihrankom 7%.

image006

Steklarna Hrastnik d.d.Special

Razvoj energetsko najučinkovitejše celotne rešitve za novo tovarno. Izvedba projektne dokumentacije, dobava opreme in montaža na ključ, izračun in izdelava hladilnika z izkoriščanjem toplote zraka in razvoj ter izvedba kontrolnega sistema VKP Siemens

Zagotoviti optimalno pripravo zraka z izkoriščanjem odpadne toplote kompresorjev ter krmiljenje KZ, prihranek 8%.

image007

Acroni d.d. JeseniceJeklarna

Na osnovi meritev in analize smo izdelali projekt in kompresorsko postajo na ključ z energetsko zelo učinkovitimi dvostopenjskimi kompresorji in nadzornim sistemom VKP

Zagotoviti zanesljivo novo kompresorsko postajo z najboljšo specifiko obratovanja, prihranek  el.energije 14%.

image008

Cinkarna Celje

Razvoj rešitve za optimizacijo delovanja KP v PD1 za TiO2, ki vključuje vgradnjo skupne tlačne posode in povezavo kompresorjev na skupni razvod in spremembo krmilnega sistema

Zagotoviti energetsko bistveno bolj učinkovito delovanje (izklop enega kompresorja od treh velikosti 850 kW) in hkrati povečati zanesljivost obratovanja- rezerva. Letni prihranek ocenjen na 420.000€.

image009

Cinkarna Celje

Uvedba programa sistematičnega odpravljanja puščanja z uporabo analognega ultrazvočnega merilnika UE2000

V času izvajanja so pregledali razvode komprimiranega zraka in odpravili puščanja v proizvodnji TiO2 in v valjarni. Odkritih in odpravljenih je bilo 181 večjih in manjših puščanj. Pri so odpravili puščanja v skupni vrednosti za cca. 2000 m3 / uro na letni ravni (za cca. 400.000 €).  Kot posledica velikih prihrankov in koristi, ki so bili rezultat razvojne naloge je, da je ( izvajanje odkrivanja in odpravljanja puščanj na razvodih komprimiranega zraka)  postala stalna naloga .
image010

Danfoss Compressors Črnomelj

Optimizacija kompresorske postaje in porabe KZ z razvojem in vgradnjo krmilnega sistema, frekvenčnika, meritev in ugotavljanje puščanja in šolanje uporabnikov

Zagotoviti boljšo učinkovitost delovanja KP. Prihranek ocenjen na 7%.

image011

Steklarna Hrastnik

Razvoj rešitve za optimizacija potrebe KZ z vgradnjo najnovejših tehnološko naprednih frekvenčnih turbo kompresorjev Kturbo skupaj s  krmilni sistem Siemens. Razvoj rešitve je vključeval tudi vgradnjo ciljnega spremljanja zraka, ki je zagotavljal dejanjske podatke za optimizacijo

Povečati energetsko učinkovitost obratovanja KP. Doseženi prihranek na letni ravni je 225.000€ zaradi zmanjšanja porabe el. energije

image012

Julon Ljubljana

Izvedba projekta zamenjave vira KZ iz 7 bar na 2 bar z novimi frekvenčnimi nizkotlačnimi kompresorji Kturbo

Prihranek energije (vsak bar znižanja pomeni 7% prihranek)