Merilna oprema

V sistemu proizvodnje, transporta in porabe komprimiranega zraka igra pomembno vlogo pravilno dimenzioniran, kvalitetno narejen in redno vzdrževan cevovod. V že obstoječih postajah nam je v pomoč pri izbiri optimalnih dodatnih enot ustrezna merilna oprema, s pomočjo katere določimo porabo zraka. Obstoječe cevovode se pregleda z ultrazvokom in tako odpravi puščanje ter zmanjša nepotrebne stroške, saj je komprimiran zrak, kot je znano, ena najdražjih oblik energije. Navadno je za natančno dolačanje parametrov potrebno opraviti meritve skozi daljše časovno obdobje.

Rezultate meritev beležijo digitalni registratorji, kar omogoča kasnejšo natančno analizo opravljenih meritev. Podjetje HPE v okviru izvajanja meritev in prodaje merilnih naprav ter pripomočkov, zastopa proizvajalce FCI, UE in Gemini.

Digitalni registratorji Tinytag

Robustna merilna oprema za industrijsko rabo.

FCI merilniki pretoka

Merilniki pretoka zraka za merjenje in avtomatizacijo procesov.

UE ultrazvočni detektorji

Odkrivanje puščanja s pomočjo kvalitetne ultrazvočne tehnologije.