Odkrivanje puščanja

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na

+386 (0)1 563 13 52

Pišite nam na

info@hpe.si

Povezava do uradne strani: 

Odkrivanje puščanja

Zakaj se odločiti za odkrivanje puščanja?

Meriteve puščanja komprimiranega zraka se izvajajo z namenom, da se odpravijo nezaželena puščanja komprimiranega zraka, s čemer se zmanjšajo stroški obratovanja kompresorjev za proizvodnjo komprimiranega zraka zaradi netesnosti sistema

Kakšen strošek predstavlja puščanje kompirimarega zraka?

Dokazano

Študije varčevanja z energijo so pokazale, da je ukrep z največ potenciala za prihranek energije v sistemu na komprimiran zrak, odkrivanje in preprečevanje puščanja. Večina projektov odkrivanja puščanja se povrne v 3-4 mesečnim obdobju. Puščanje prinaša velike izgube, samo ugotavljanje puščanja oziroma netesnosti sistema pa velikokrat močno zmanjša stroške na obratovanje kompresorjev, z razmeroma majhnimi investicijskimi stroški.

Priporočamo

Določitev odgovornosti za obhode in kontrole sistema, ter osveščanje zaposlenih o smoterni rabi komprimiranega zraka.Za zmanjšanje izgub zaradi netesnosti naj se, kjer je to možno, zapirajo vodi (oz. zanke) v oddelke (stroje), ki v določenem času oziroma obdobju ne obratujejo. Tam kjer je to možno predlagamo vgradnjo elektromagnetnih zapornih ventilov ki v času neobratovanja stroja le tega avtomatsko zapre. (pri tem velja tehtno razmisliti o vezavi tega ventila. Zgolj vezava na glavno napajanje večkrat ni dovolj, delavec navadno ne izključi napajanja ko gre na malico ali med menjavo orodja …)

Kaj lahko odkrivamo?

Z uporabo ultrazvoka lahko odkrivamo puščanje komprimiranega zraka, pare, plinov. Uspešni smo na ugotavljanju delovanja ventilov, kondenčnih lončkov,… Lahko zaznavamo preboje električnega toka, ter ugotavljamo stanje ležajev. Največ puščanj je prisotnih na regulacijskih ventilih, na mestih spoja cevi, na priključkih ter na pripravnih skupinah.

Zakaj HPE?

Ekipa podjetja HPE je popolnoma usmerjena v čim hitrejše odkrivanje in odpravljanje puščanja komprimiranega zraka.