Politika in cilj kakovosti

Kvalitetne in celostne energetsko učinkovite rešitve na področju komprimiranega zraka so naša konkurenčna prednost.

Ponujamo kakovostne storitve in tehnološko napredne energetsko učinkovite proizvode po konkurenčnih cenah in ob dogovorjenih rokih. Pripravljeni smo se prilagoditi potrebam odjemalcev in prilagoditi rešitve tako, da ustrezajo njihovim posebnim zahtevam.

V poslovanje družbe smo vgradili naslednja načela poslovanja:

 • poslovna uspešnost družbe, ki se odraža v povečevanju prometa in tržnega deleža;
 • uspešno obvladovati celoten poslovni proces s poudarkom na zadovoljstvu poslovnih partnerjev;
 • nenehne izboljšave uspešnosti sistema vodenja kakovosti;
 • v sodelovanju s partnerji povečevati delež ustvarjene dodane vrednosti v končnih proizvodih in storitvah.
 • Glavni dolgoročni splošni cilji podjetja HPE so naslednji:
 • ostati vodilno podjetje v Sloveniji pri iskanju tehnološko in energetsko optimalnih rešitev na področju komprimiranega zraka.
 • zanesljivo in pravočasno izvajanje servisov, popravil, vzdrževanja in drugih storitev.
 • neprestano iskanje novih modernih rešitev in tehnologij na področju komprimiranega zraka.
 • širitev prodaje rešitev s področja komprimiranega zraka na druge trge .
 • letna realna rast prodaje
 • poslovanje z dobičkom