Reference

Slika Podjetje Opis - rezultat - prihranek Cilj - prihranek
NEK Nuklearna elektrarna Krško
Sanacija kompresorske postaje z brezoljnimi vijačnimi kompresorji Sierra, in povezava s krmilnim-nadzornim sistemom
Večja zanesljivost obratovanja, za 300% delovanje sistema KZ
KRKA d.d. Novo mesto
Dograditev kompresorske postaje s turbo kompresorji Centac in razvoj ter implementacija kontrolnega sistema Siemens vključno z povezavo na SCADo FIX
Pokrivati potrebe po povečanem odjemu, zatovoviti največjo energetsko učinkovitost proizvodnje KZ s porazdelitvijo obremenitve med več kompresorji. Prihranek je ocenjen na 15%.
Cinkarna Celje
Izvedba KP na osnovi turbo kompresorjev Centac od idejnega projekta, do PZI in PGD in inštalacije opreme, sodelovanje pri izvedbi kontrolnega sistema z zunanjim partnerjem
Zagotoviti energetsko učinkovito in zanesljivo delovanje KP
LEK d.d. Ljubljana
Izgradnja kompresorske postaje na osnovi brezoljnih vijačnih kompresorjev Sierra s frekvenčnikom od idejnega projekta do izvedbe in razvoj krmilnega sistema za skupinsko regulacijo kompresorske postaje in daljinski nadzor prek modbus povezave
Zamenjati oljne kompresorje za brezoljne, z večjo zanesljivostjo in energetsko učinkovitostjo z vgradnjo frekvenčnika in krmilnega sistema ter meritev in daljinskega nadzora
NEK Nuklearna elektrarna Krško
Projekt in izvedba meritev nivoja Ktek na HD uparjalnikih, ter povezava na krmilni sistem Siemens v sodelovanju s Iskro sistemi in Siemens Slovenija in Hrvaška
Zagotoviti računalniški nadzor nad uparjalniki na osnovi natančnih in zahtevnih meritev in energetsko učinkovito vodenje na osnovi meritev, z prihrankom 7%.
Steklarna Hrastnik d.d.Special
Razvoj energetsko najučinkovitejše celotne rešitve za novo tovarno. Izvedba projektne dokumentacije, dobava opreme in montaža na ključ, izračun in izdelava hladilnika z izkoriščanjem toplote zraka in razvoj ter izvedba kontrolnega sistema VKP Siemens
Zagotoviti optimalno pripravo zraka z izkoriščanjem odpadne toplote kompresorjev ter krmiljenje KZ, prihranek 8%.
Acroni d.d. Jesenice Jeklarna
Na osnovi meritev in analize smo izdelali projekt in kompresorsko postajo na ključ z energetsko zelo učinkovitimi dvostopenjskimi kompresorji in nadzornim sistemom VKP
Zagotoviti zanesljivo novo kompresorsko postajo z najboljšo specifiko obratovanja, prihranek el.energije 14%.
Cinkarna Celje
Razvoj rešitve za optimizacijo delovanja KP v PD1 za TiO2, ki vključuje vgradnjo skupne tlačne posode in povezavo kompresorjev na skupni razvod in spremembo krmilnega sistema
Zagotoviti energetsko bistveno bolj učinkovito delovanje (izklop enega kompresorja od treh velikosti 850 kW) in hkrati povečati zanesljivost obratovanja- rezerva. Letni prihranek ocenjen na 420.000€.
Cinkarna Celje
Uvedba programa sistematičnega odpravljanja puščanja z uporabo analognega ultrazvočnega merilnika UE2000
V času izvajanja so pregledali razvode komprimiranega zraka in odpravili puščanja v proizvodnji TiO2 in v valjarni. Odkritih in odpravljenih je bilo 181 večjih in manjših puščanj. Pri so odpravili puščanja v skupni vrednosti za cca. 2000 m3 / uro na letni ravni (za cca. 400.000 €). Kot posledica velikih prihrankov in koristi, ki so bili rezultat razvojne naloge je, da je ( izvajanje odkrivanja in odpravljanja puščanj na razvodih komprimiranega zraka) postala stalna naloga .
Danfoss Compressors Črnomelj
Optimizacija kompresorske postaje in porabe KZ z razvojem in vgradnjo krmilnega sistema, frekvenčnika, meritev in ugotavljanje puščanja in šolanje uporabnikov
Zagotoviti boljšo učinkovitost delovanja KP. Prihranek ocenjen na 7%.
Steklarna Hrastnik
Razvoj rešitve za optimizacija potrebe KZ z vgradnjo najnovejših tehnološko naprednih frekvenčnih turbo kompresorjev Kturbo skupaj s krmilni sistem Siemens. Razvoj rešitve je vključeval tudi vgradnjo ciljnega spremljanja zraka, ki je zagotavljal dejanjske podatke za optimizacijo
Povečati energetsko učinkovitost obratovanja KP. Doseženi prihranek na letni ravni je 225.000€ zaradi zmanjšanja porabe el. energije
Julon Ljubljana
Izvedba projekta zamenjave vira KZ iz 7 bar na 2 bar z novimi frekvenčnimi nizkotlačnimi kompresorji Kturbo.
Prihranek energije (vsak bar znižanja pomeni 7% prihranek)

Kontaktirajte nas

Pokličite nas na

+386 (0)1 563 20 63

Pišite nam na

info@hpe.si