Sušilniki in filtri

Hladilniški sušilniki

Vsebnost vlage v zraku lahko poškoduje stroje, cilindre,... zato se priporoča uporaba hladilniških sušilnikov zraka, ki iz zraka s postopkom hlajenja na tlačno točko rosišča 3°C (odvisno od tipa sušilnika), izločijo večji del vlage v obliki kondenza in s tem zaščitijo sistem pred zbiranjem večje količine vode in korozijo.

Priporočamo namestitev sušilnika za t.i. mokro tlačno posodo, s čimer razbremenimo sušilnik, saj na ta način suši količino KZ, ki se uporablja v proizvodnji in ne polne kapacitete kompresorja, oz. kompresorskega postrojenja.

Katalog: Hladilniški sušilniki

Katalog: Hladilniški sušilniki - nova serija

Adsorpcijski sušilniki

Adsorpcijski sušilniki različnih serij dosegajo točko rosišča ≤ -40°C ali ≤ -70°C. Življenjsko dobo in učinkovitost adsorpcijske snovi je odvisna od odstranitve prašnih delcev in olja v komprimiranemu zraku na vhodu. Zato je priporočljivo vgradnja HF filtra na vhodu v sušilec.
Na izhodu iz sušilca se vgradi grobi filter, da odstrani prašne delce, ki so nastali v sušilcu.

So vedno pomembnejši v industriji stisnjenega zraka in se uporabljajo v različnih aplikacijah po vsem svetu. Suh stisnjen zrak je med najpomembnejšimi dejavniki, ki jih industrija potrebuje za delovanje.

Na voljo so tri tehnologije sušenja:

  • SF sušilniki; patentirano hladilniško sušenje do TR -20°C
  • IB sušilniki; vroča regeneracija preko vgrajenega puhala in grelca (učinkovitejše kot IL) do TR -40°C
  • IL sušilniki; hladna regeneracija s komprimiranim zrakom. Standardna TR je -40°C, z opcijo do TR -70°C

Prepričani smo, da boste v naši široki ponudbi našli nekaj za vašo industrijo in obrt. Za vse ostalo smo Vam na voljo na ostalih kontaktih.

SF sušilniki_ katalog

IL in IB sušilniki_ katalog

Filtri in ostala oprema

Verjetno najbolj pogosto vprašanje v zvezi s filtracijo stisnjenega zraka je, kako dolgo je filtrirni element lahko v uporabi, preden ga je potrebno zamenjati?

Pri koalescentnih tipih filtrirnih elementov je doba trajanja določena s tlačnim padcem, pri absorbcijskih pa z nasičenostjo elementa. Splošno je daljšo dobo trajanja filtrirnega elementa pričakovati, če je zrak dobavljen z recipročnim kompresorjem. Kompresorji z drsečimi lopaticami in vijačni kompresorji imajo zaradi mazanja visoko vsebnost olja, zaradi česar se lahko pričakuje krajšo dobo trajanja filtra.